Alopecia Areata (Pletskaldethed)

Hvad er Alopecia Areata?

Alopecia Areata er en mere særegen form for hårtab. Her ses spontane skaldede pletter på både hoved og krop, hvor pletterne ofte forekommer i cirkulære former, hvorfor tilstanden også går under navnet pletskaldethed. Tilstanden er relativ almindelig og findes hos omkring 1,7% af befolkningen. Hvis tilstanden forværres, og det pludseligt er alt hår på hovedet, der tabes, betegnes tilstanden Alopecia Totalis, og hvis det forværres til at det er alt hår på hele kroppen, der tabes, bruges Alopecia Universalis til at betegne tilstanden.

Denne udvikling ses desværre ofte ved personer, der først har udviklet pletskaldethed. Dog er der en del anerkendte behandlingsmuligheder for pletskaldethed, hvilke gennemgås nedenfor.

Kendetegn og udløsere for Alopecia Areata

Den konkrete årsag til pletskaldethed er endnu uvis, men det antages, at der er en stor genetisk dispostition, og tilstanden går dertil ind under kategorien med autoimmune tilstande.

Grunden til dette er, at hårtabet ved pletskaldethed forårsages af, at mange af hårsækkenes follikler spontant, og for tidligt end det egentligt er meningen, går ind i en hvilefase, der kaldes den telogene fase. I hvilefasen lukker folliklerne sig, hvorfor håret ikke længere har mulighed for at gro ud. Da man endnu ikke kender de konkrete udløsere for pletskaldethed, kan dennes debut være svær at stoppe.

Der er flere faktorer, der antages at kunne have med pletskaldetheds start og udvikling at gøre, dog er sammenhængen usikker og svær at fastslå. Disse faktorer omfatter både miljømæssige og genetiske faktorer og involverer blandt andet:

Fysiske traumer:

Traumer, der påvirker immunsystemet eller hovedskader, har vist sig som en potentiel udløser for pletskaldethed.

Ændringer i årstider:

Hos nogle personer med pletskaldethed kan årstiderne tilmed også forårsage fluktuationer i sygdommen.

Lokale hudtraumer:

Hos personer, der er modtagelige for at udvikle pletskaldethed, kan tilstanden udvikles i forbindelse med sår, skrammer og andre skader på hovedbunden.

Ændringer i den hormonelle balance:

Dette ses også ved graviditet hos kvinder

Genetiske anlæg:

Der ses en øget familiær forekomst af sygdommen, specielt ved tidlig debut.

Virus eller bakteriel infektion:

Da virus og bakterier også påvirker immunsystemet, antages disse også for at kunne være involveret i udviklingen af pletskaldethed.

Behandling af pletskaldethed

Alt afhængigt af, hvor omfattende tilstanden er, samt hvilket stadie den har nået, kan behandling af pletskaldethed være enormt effektiv. Hvis tilstanden er nået til at omfatte hele hovedet eller hele kroppen, som ved Alopecia Totalis og Alopecia Universalis, besværliggøres behandlingen. Dog ses der en spontan helbredelse hos op imod 80% af alle personer, der før har lidt af Alopecia Areata, hvorfor det på mange måde er en tilstand, der er svær at gøre sig klog på. Behandlingen kan både involvere lokalbehandling med indsprøjtning af steroider samt klinisk behandling af hårtab med stimulerende behandlinger.